Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Uchwała Nr IV/31/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024r w sprawie zmian w funkcjonowaniu Żłobka Miejskiego w Międzychodzie. (PDF, 198.25Kb)
IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024
2024-07-22 uchwała
2 Uchwała Nr IV/30/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024r w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzychód na lata 2024 – 2028. (PDF, 872.73Kb)
IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024
2024-07-22 uchwała
3 Uchwała Nr IV/29/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na przebudowę drogi powiatowej w m. Sowia Góra. (PDF, 198.60Kb)
IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024
2024-07-22 uchwała
4 Uchwała Nr IV/28/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4lipca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030. (PDF, 6.72Mb)
IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024
2024-07-22 uchwała
5 Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. (PDF, 1.72Mb)
IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024
2024-07-22 uchwała
6 Uchwała Nr III/26/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (PDF, 444.52Kb)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024
2024-07-02 uchwała
7 Uchwała Nr III/25/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Międzychód dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. (PDF, 2.19Mb)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024
2024-07-02 uchwała
8 Uchwała Nr III/24/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Kolno. (PDF, 465.69Kb)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024
2024-07-02 uchwała
9 Uchwała Nr III/23/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód. (PDF, 112.05Mb)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024
2024-07-02 uchwała
10 Uchwała Nr III/22/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie stawek podatku od niektórych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. (PDF, 211.26Kb)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024
2024-07-02 uchwała
11 Uchwała Nr III/21/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na modernizację szpitala -Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie. (PDF, 198.06Kb)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024
2024-07-02 uchwała
12 Uchwała Nr III/20/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030. (PDF, 7.66Mb)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024
2024-07-02 uchwała
13 Uchwała Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. (PDF, 1.63Mb)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024
2024-07-02 uchwała
14 Uchwała Nr III/17/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. (PDF, 190.62Kb)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024
2024-07-02 uchwała
15 Uchwała Nr III/16/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu wotum zaufania. (PDF, 191.75Kb)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024
2024-07-02 uchwała
16 PROTOKOL Z II SESJI RMM z dnia 28 maja 2024 r (ZIP, 37.14Mb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024
2024-06-26 protokół
17 Protokół nr 1 z dnia 05 06 2024 (ZIP, 719.37Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-20 protokół
18 Uchwała Nr III/18/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. (PDF, 154.30Kb)
III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024
2024-06-10 uchwała
19 Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – część obrębu Międzychód (rejon ul. św. Jana Pawła II) i część obrębu Wielowieś (dz. nr 80/7). (PDF, 2.71Mb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024
2024-06-04 uchwała
20 Uchwała Nr II/14/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Międzychód. (PDF, 194.06Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024
2024-06-04 uchwała
21 Uchwała Nr II/13/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla najemcy budynku mieszkalnego. (PDF, 201.87Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024
2024-06-04 uchwała
22 Uchwała Nr II/12/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy budynku mieszkalnym położonym w Międzychodzie przy ul. Rynkowej 2. (PDF, 198.88Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024
2024-06-04 uchwała
23 Uchwała Nr II/11/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. (PDF, 197.91Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024
2024-06-04 uchwała
24 Uchwała Nr II/10/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030. (PDF, 7.03Mb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024
2024-06-04 uchwała
25 Uchwała Nr II/9/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. (PDF, 1.32Mb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024
2024-06-04 uchwała
26 UCHWAŁA NR I/8/2024 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 6 maja 2024 r.w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Międzychodu. (PDF, 199.75Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024
2024-06-03 uchwała
27 UCHWAŁA NR I/7/2024 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 6 maja 2024 r.w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej Międzychodu. (PDF, 204.22Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024
2024-06-03 uchwała
28 UCHWAŁA NR I/6/2024 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 6 maja 2024 r.w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Międzychodu. (PDF, 201.14Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024
2024-06-03 uchwała
29 UCHWAŁA NR I/5/2024 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 6 maja 2024 r.w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej Międzychodu. (PDF, 205.43Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024
2024-06-03 uchwała
30 UCHWAŁA NR I/4/2024 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 6 maja 2024 r.w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Międzychodu. (PDF, 199.46Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024
2024-06-03 uchwała
31 UCHWAŁA NR I/3/2024 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu. (PDF, 198.69Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024
2024-06-03 uchwała
32 UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Międzychodu. (PDF, 426.48Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024
2024-06-03 uchwała
33 Protokół nr 1 z dnia 21 05 2024 (ZIP, 416.37Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-03 protokół
34 UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODUz dnia 6 maja 2024 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Międzychodu. (PDF, 412.06Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024
2024-06-03 uchwała
35 PROTOKÓŁ Z I SESJI RMM z dnia 6 maja 2024 r. (ZIP, 2.21Mb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024
2024-05-29 protokół
36 wynagrodzenie burmistrza (PDF, 238.29Kb)
MIĘDZYCHÓD
2024-04-17 projekt uchwały