Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU stała 2018-11-22 I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej Międzychodu.
KOMISJA DORAŹNA DS. SPÓŁKI MOSTiR doraźna 2021-01-26 XXXII/276/2021
KOMISJA REWIZYJNA stała 2018-11-22 I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu.
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA stała 2018-11-22 I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Międzychodu.
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI stała 2018-11-22 I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Międzychodu.
KOMISJA SPOŁECZNA stała 2018-11-22 I/7/2018 w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej Międzychodu.
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH stała 2018-11-22 Zgodnie z Uchwałą nr LX/553/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Międzychód, Rada Miejska Międzychodu może odbywać posiedzenia wspólne komisji stałych.