Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja łączona - Społeczna i Rolnictwa i ochrony środowiska

Data posiedzenia
05-06-2024, godz. 11:00
Miejsce posiedzenia
TEREN

Porządek obrad

  • 1. Rekonesans w mieście wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod kątem utrzymania zieleni i porządku (sprawdzenie czy nieprawidłowości w utrzymaniu zauważone podczas wizyty w sierpniu 2019 r. zostały usunięte).
  • 2. Protokół nr 1 z dnia 05 06 2024