Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1 Utrzymanie porządku podczas imprez kulturalnych i sportowych. interpelacja Ryszard Sulej 2024-05-23 2024-06-04
2 Awarie parkomatów. zapytanie Ryszard Sulej 2024-05-23 2024-06-10
3 Przedstawienie kosztów inwestycji pod firmę w Gorzyniu oraz informacji o szacowanym zatrudnieniu oraz zyskach dla gminy w najbliższych latach. interpelacja Karolina Wicenty 2024-06-03