Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
104 - rozwiń Remont nawierzchni ulicy Wały Jana Kazimierza w Międzychodzie. interpelacja Ryszard Sulej 2024-02-26
103 - rozwiń Analityczna ocena budżetu gminy Międzychód w latach 2018-2023 zapytanie Ryszard Sulej 2023-12-05 2024-01-24
102 - rozwiń Informacje na temat ilości miejsc parkingowych na terenie miasta Międzychód. zapytanie Karolina Wicenty 2023-10-18 2023-10-30
101 - rozwiń Sposób organizacji uroczystości pod pomnikami na terenie gminy Międzychód. interpelacja Karolina Wicenty 2023-10-18 2023-10-26
100 - rozwiń Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wały Jana Kazimierza od posesji nr 2 do 7. interpelacja Ryszard Sulej 2023-10-09 2023-10-26
99 - rozwiń Interpelacja dot. utrzymania porządku na terenie miasta interpelacja Karolina Wicenty 2023-06-12 2023-06-27
98 - rozwiń Interpelacja dot. przywrócenia dyżurów aptek interpelacja Karolina Wicenty 2023-06-12 2023-06-22
97 - rozwiń Zapytanie czy istnieje możliwość utrzymania założeń polegających na zakończeniu drogi dojazdowej do posesji (ul. Akacjowa) na wysokości działek 1334/24 i 1334/34 oraz prośba o wyjaśnienie planowanych zmian polegających na przedłużeniu drogi. zapytanie Karolina Wicenty 2023-04-19 2023-05-12
96 - rozwiń Interpelacja dot. zamontowania progów zwalniających listwowych na ul. T.Gintera, Z.Gracza i J.Tymek w Międzychodzie. interpelacja Ryszard Sulej 2023-03-20 2023-04-04
95 - rozwiń Interpelacja dot. zmiany godziny odjazdu autobusu PKS Poznań z Międzychodu do Poznania na godz. 8.00. interpelacja Ryszard Sulej 2022-11-16 2022-12-15
94 - rozwiń Zapytanie czy zostały podjęte działania przez zarządcę Cmentarza Komunalnego w Międzychodzie w kwestii oznaczenia alejek? zapytanie Ryszard Sulej 2022-09-22 2022-10-18
93 - rozwiń Interpelacja dot. naprawy ławek w parku Lipowiec w Międzychodzie. interpelacja Ryszard Sulej 2022-08-17 2022-10-18
92 - rozwiń Interpelacja dot. drzewa rosnącego na podwórzu CAK w Międzychodzie. interpelacja Karolina Wicenty 2022-07-04 2022-07-18
91 - rozwiń Interpelacja dot. odbioru odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. interpelacja Karolina Wicenty 2022-05-24 2022-06-08
90 - rozwiń Interpelacja dot. poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej ul. Dworcowa na odcinku od budynku nr 2 do budynku nr 15. interpelacja Piotr Ciesielski 2022-03-08 2022-04-26
89 - rozwiń Interpelacja dot. stanu drzewa rosnącego na podwórzu CAK w Międzychodzie. interpelacja Karolina Wicenty 2022-02-28 2022-03-14
88 - rozwiń Interpelacja dot. stanu dwóch pomostów na Jeziorze Miejskim przy Hotelu Neptun w Międzychodzie. interpelacja Karolina Wicenty 2022-02-28 2022-03-14
87 - rozwiń Interpelacja dot. postawienia na Placu Kościuszki znaku zakazu parkowania dla autobusów oraz przekształcenia miejsc parkingowych dla autobusów pod samochody osobowe. interpelacja Karolina Wicenty 2022-02-09 2022-03-04
86 - rozwiń Interpelacja dot. pomiaru natężenia oświetlenia na przejściach dla pieszych i rozważenia montażu dodatkowych lamp oświetleniowych oraz przeprowadzenia pielęgnacyjnego cięcia drzew. interpelacja Ryszard Sulej 2022-02-07 2022-03-03
85 - rozwiń Interpelacja dot. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gminnych. interpelacja Karolina Wicenty 2022-01-03 2022-01-19
84 - rozwiń Interpelacja dot. parkowania autobusów na Placu Kościuszki w Międzychodzie. interpelacja Karolina Wicenty 2022-01-03 2022-01-19
83 - rozwiń Zapytanie o badania poziomu hałasu i emisji pyłów na ul. Polnej i ul. Ratajczaka w Międzychodzie. zapytanie Dariusz Nowak 2021-09-13 2021-09-27
82 - rozwiń Zapytanie dot. stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w latach 2020 i 2021 zapytanie Ryszard Sulej 2021-09-08 2021-09-28
81 - rozwiń Zapytanie o możliwość zamontowania piłkochwytów i ustawienie przenośnych toalet przy boisku do siatkówki plażowej nad jeziorem Miejskim przy ul. Sokoła w Międzychodzie. zapytanie Dariusz Nowak 2021-04-22 2021-05-10
80 - rozwiń Interpelacja w sprawie przygotowania uchwały pozwalającej na wdrożenie budżetu obywatelskiego w roku 2021. interpelacja Ryszard Sulej 2021-02-09 2021-02-17
79 - rozwiń Zapytanie o pomoc dla osób bezdomnych w Gminie Międzychód. zapytanie Ryszard Sulej 2021-01-18 2021-02-02
78 - rozwiń Interpelacja w sprawie problemu z zaparkowanymi pojazdami wzdłuż deptaku pieszego tj. ul. Rynkowej i ul. Kilińskiego w Międzychodzie. interpelacja Karolina Wicenty 2021-01-11 2021-01-25
77 - rozwiń Interpelacja w sprawie dostosowania wysokości ogrodzenia boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Miejskim w okolicach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie. interpelacja Karolina Wicenty 2021-01-11 2021-02-10
76 - rozwiń Zapytanie dotyczące odśnieżania dróg i chodników w Bielsku. zapytanie Karolina Wicenty 2021-01-05 2021-01-15
75 - rozwiń Zapytania dotyczące programu "opieka wytchnieniowa". interpelacja Dariusz Nowak 2020-10-14 2020-11-10
74 - rozwiń Interpelacja w sprawie działek nr 186/5, 186/6, 186/7 obręb Dzięcielin. interpelacja Jacek Barkowski 2020-09-28 2020-10-26
73 - rozwiń Zapytania dotyczące programu "opieka wytchnieniowa". zapytanie Dariusz Nowak 2020-09-23 2020-10-07
72 - rozwiń Interpelacja w sprawie paliwa alternatywnego pozyskiwanego z odpadów (RDF). interpelacja Karolina Wicenty 2020-09-09 2020-09-11
71 - rozwiń Zapytania dotyczące programu "opieka wytchnieniowa". zapytanie Dariusz Nowak 2020-09-07 2020-09-18
70 - rozwiń Interpelacja w sprawie czystości i porządku na terenie miasta Międzychód. interpelacja Karolina Wicenty 2020-08-18 2020-09-03
69 - rozwiń Zapytanie o diagnozę dla Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Międzychód. zapytanie Ryszard Sulej 2020-07-24 2020-08-03
68 - rozwiń Interpelacja w sprawie wsparcia lokalnych przedsiębiorców w czasie COVID -19 przez Gminę Międzychód. interpelacja Karolina Wicenty 2020-07-15 2020-08-03
67 - rozwiń 1) Zapytanie o postępowanie przetargowe budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 33. 2) Zapytanie dotyczące tablic reklamowych przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Wały Jana Kazimierza i Marszałka Piłsudskiego. 3) Zapytanie o właściciela działki nr 644 w Mierzynie, na której znajduje się plac zabaw. zapytanie Piotr Ciesielski 2020-06-24 2020-07-09
66 - rozwiń Zapytanie o sposób wykorzystania przez stowarzyszenia przyznanych środków finansowych oraz czy zostanie uruchomione dodatkowe wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych. zapytanie Ryszard Sulej 2020-06-15 2020-06-23
65 - rozwiń Zapytanie o realizację inwestycji „Przebudowa wraz z odwonieniem ulicy Zaułek Rzeczny w Międzychodzie” zapytanie Ryszard Sulej 2020-06-15 2020-06-17
64 - rozwiń Zapytanie o badania poziomu hałasu i emisji pyłów w okolicach ul. Polnej w Międzychodzie. zapytanie Dariusz Nowak 2020-05-28 2020-06-15
63 - rozwiń Interpelacja w sprawie dostosowania miejsc parkingowych w Międzychodzie dla rodzin z małymi dziećmi. interpelacja Karolina Wicenty 2020-02-17 2020-03-03
62 - rozwiń Zapytanie w sprawie stawek dzierżawnych za obiekty handlowe na terenie byłego ośrodka wczasowego w Mierzynie. interpelacja Dariusz Nowak 2020-02-11 2020-02-24
61 - rozwiń Zapytania związane z inwestycją budowy fabryki Polipol w Gorzyniu. zapytanie Ryszard Sulej 2020-02-10 2020-02-17
60 - rozwiń Zapytanie w sprawie problemu zatrzymywania się pojazdów wzdłuż ulicy Daszyńskiego przy Przedszkolu nr 4 zapytanie Janusz Skorupa 2019-12-23 2020-01-08
59 - rozwiń Interpelacja w sprawie problemu składowania śmieci w Łowyniu na działce nr 416/4 i nakazu ich usunięcia. interpelacja Janusz Skorupa 2019-12-23 2021-02-01
58 - rozwiń Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni działek 404/9 oraz 404/5 (przy ul. Iczka w Międzychodzie), na których znajduje się wjazd do garaży. interpelacja Karolina Wicenty 2019-12-16 2019-12-31
57 - rozwiń Interpelacja w sprawie zainstalowania czujnika jakości powietrza w okolicy ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie, czyli miejsca lokalizacji zarówno przedszkola, jak i szkoły specjalnej i ponadpodstawowej. interpelacja Dariusz Nowak 2019-11-26 2020-06-23
56 - rozwiń Interpelacja w sprawie dostarczenia informacji na temat terminów przeprowadzonych w latach 2018 – 2020 próbnych alarmów przeciwpożarowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzychód. interpelacja Dariusz Nowak 2019-11-26 2019-12-05
55 - rozwiń Interpelacja w sprawie utwardzenia parkingu, który znajduje się pomiędzy budynkami przy ul. W.Iczka 7 i W. Iczka 6 w Międzychodzie. interpelacja Karolina Wicenty 2019-11-26 2019-11-28
54 - rozwiń Interpelacja w sprawie uzgodnienia z dyrektorami szkół, formy i sposobu sprawowania opieki nad pomnikami przez młodzież szkół podstawowych oraz, w ramach współpracy z Powiatem Międzychodzkim, szkół ponadpodstawowych. interpelacja Ryszard Sulej 2019-11-25 2019-12-10
53 - rozwiń Zapytanie: jakie środki finansowe są zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie Gminy Międzychód na obchody rocznicowe 100 rocznicy przyłączenia Międzychodu do Macierzy. zapytanie Ryszard Sulej 2019-11-25 2019-12-10
52 - rozwiń Interpelacja w sprawie kosztów dekoracji i ozdób świątecznych w Międzychodzie. interpelacja Karolina Wicenty 2019-11-07 2019-11-20
51 - rozwiń Interpelacja w sprawie oświetlenia na starym moście w Międzychodzie. interpelacja Karolina Wicenty 2019-11-07 2019-11-20
50 - rozwiń Interpelacja w sprawie przebudowy kanalizacji w Kamionnie. interpelacja Karolina Wicenty 2019-11-06 2019-11-20
49 - rozwiń Interpelacja w sprawie możliwości poszerzenia terenu targowiska w Międzychodzie o miejsca parkingowe i wprowadzenia zakazu parkowania w soboty i dni wolne od pracy. interpelacja Ryszard Sulej 2019-11-04 2019-11-20
48 - rozwiń Interpelacja w sprawie możliwości oznaczenia kolejnymi literami alejek na cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie. interpelacja Ryszard Sulej 2019-11-04 2019-11-06
47 - rozwiń Interpelacja w sprawie dofinansowania przez gminę Międzychód zakupu endoskopu dla Szpitala Powiatowego w Międzychodzie. interpelacja Dariusz Nowak 2019-08-28 2019-09-06
46 - rozwiń Zapytanie o realizację projektu „Przystosowanie kładki dla osób niepełnosprawnych na jeziorem Miejskim w Międzychodzie” zapytanie Ryszard Sulej 2019-08-26 2019-09-04
45 - rozwiń Interpelacja w sprawie ilości i wysokości kosztów filmików promujących gminę Międzychód. interpelacja Karolina Wicenty 2019-08-22 2019-09-03
44 - rozwiń Interpelacja w sprawie przebudowy i rozbudowy ul. Strzeleckiej w Międzychodzie. interpelacja Karolina Wicenty 2019-07-18 2019-08-02
43 - rozwiń Interpelacja w sprawie instalacji na odcinku ul. Polnej (nr 18-25) w Międzychodzie progu zwalniającego. interpelacja Dariusz Nowak 2019-07-12 2019-07-31
42 - rozwiń Zapytanie o środki finansowe na upamiętnienie międzychodzkich powstańców, okolicznościową publikację oraz inne formy upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia powrotu Międzychodu do macierzy. zapytanie Dariusz Nowak 2019-07-12 2019-07-25
41 - rozwiń Zapytanie w sprawie składowania śmieci w miejscowości Łowyń na działce nr 416/4. zapytanie Janusz Skorupa 2019-07-09 2019-07-25
40 - rozwiń Interpelacja w sprawie współfinansowania przez Gminę Międzychód przebudowy drogi powiatowej nr 1722P do miejscowości Tuczępy. interpelacja Dariusz Nowak 2019-07-04 2019-07-22
39 - rozwiń Interpelacja w sprawie wysokości kosztów organizacji „Imienin Miasta Międzychód”. interpelacja Karolina Wicenty 2019-06-25 2019-07-09
38 - rozwiń Interpelacja dotycząca budynku przy ul. Rynek 11 w Międzychodzie, w którym dawniej działał hotel i restauracja interpelacja Karolina Wicenty 2019-06-13 2019-07-02
37 - rozwiń Interpelacja w sprawie oświetlenia boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie. interpelacja Karolina Wicenty 2019-06-13 2019-07-02
36 - rozwiń Interpelacja w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście Międzychód w weekendy. interpelacja Karolina Wicenty 2019-06-13 2019-06-26
35 - rozwiń Zapytanie w sprawie rozwiązania problemu z zarastaniem chodnika ciągnącego się wzdłuż miejscowości Dzięcielin. zapytanie Karolina Wicenty 2019-06-13 2019-07-09
34 - rozwiń Zapytanie czy został wybrany wykonawca dokumentacji technicznej i projektu na „Przebudowę i rozbudowę ul. Strzeleckiej w Międzychodzie” zapytanie Ryszard Sulej 2019-06-13 2019-06-25
33 - rozwiń Zapytanie o wykorzystanie przez stowarzyszenia dotacji w obiektach sportowych Gminy Międzychód zapytanie Ryszard Sulej 2019-06-13 2019-07-04
32 - rozwiń Interpelacja dotycząca wyposażenia placu zabaw w Dzięcielinie w kosz na śmieci. interpelacja Karolina Wicenty 2019-05-17 2019-05-28
31 - rozwiń Interpelacja dotycząca dokumentacji projektowej sali sportowej dla Zespołu Szkol im. Jana Pawła II w Łowyniu. interpelacja Karolina Wicenty 2019-05-17 2019-05-28
30 - rozwiń Interpelacja dotycząca funkcjonowania stoku narciarskiego i mini boiska przy Przedszkolu nr 3 w Międzychodzie interpelacja Karolina Wicenty 2019-05-17 2019-05-28
29 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Polnej w Międzychodzie. interpelacja Dariusz Nowak 2019-04-29 2019-05-14
28 - rozwiń Zapytanie o zmianę ogrzewania świetlicy wiejskiej w Zatomiu Starym. zapytanie Jacek Barkowski 2019-04-30 2019-05-14
27 - rozwiń Droga dojazdowa do bramy wjazdowej na posesję nr 4 i dojazd do następnych posesji przy ul. Kilińskiego w Międzychodzie (od strony ul. Czynu 600 lecia) interpelacja Ryszard Sulej 2019-04-16 2019-04-29
26 - rozwiń Zapytania w sprawie prawa wieczystego użytkowania. zapytanie Ryszard Sulej 2019-03-19 2019-03-28
25 - rozwiń Czy strzelnica w Przedlesiu wymaga działań remontowych i modernizacyjnych ? Czy Gmina Międzychód występowała w 2018 r. w konkursie pn. „Strzelnica w powiecie”. interpelacja Dariusz Nowak 2019-03-08 2019-03-19
24 - rozwiń odblokowanie przejazdu ulicą Zaułek Rzeczny z ulicy Wały Jana Kazimierza w Międzychodzie interpelacja Karolina Wicenty 2019-03-06 2019-03-19
23 - rozwiń zapotrzebowanie na kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie i rozważenie jego budowy. interpelacja Ryszard Sulej 2019-02-28 2019-03-15
22 - rozwiń Czy firma "Caleum" wnosi na rzecz Gminy Międzychód opłatę za korzystanie z miejsca na reklamę swojej działalności zapytanie Piotr Ciesielski 2019-02-26 2019-03-12
21 - rozwiń informacja na temat zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na temat funkcji terenu (plac zlokalizowany u zbiegu ulic Ratajczaka oraz Portowej) oraz rozważanie możliwości wykonania prac modernizacyjnych placu wraz z przyległym terenem nieutwardzonym pod kątem funkcji parkingu oraz podanie orientacyjnego kosztu prac modernizacyjnych. interpelacja Dariusz Nowak 2019-02-26 2019-03-19
20 - rozwiń porozumienie z powiatem międzychodzkim na budowę chodnika na ulicy Gorzyckiej od skrzyżowania z ul. Zagrodową do skrzyżowania z ul. Chopina. interpelacja Piotr Ciesielski 2019-02-26 2019-03-29
19 - rozwiń odblokowanie bezpiecznego przejazdu ulicą Zaułek Rzeczny lub zapewnienie dodatkowej sygnalizacji świetlnej, umiejscowionej przy wyjeździe z ulicy Wały Jana Kazimierza w Międzychodzie interpelacja Karolina Wicenty 2019-02-08 2019-02-21
18 - rozwiń oznaczenie miejsc parkingowych do dyspozycji wyłącznie mieszkańców nieruchomości przy ul. Czynu 600 lecia 5 oraz 6 w Międzychodzie interpelacja Karolina Wicenty 2019-01-31 2019-02-13
17 - rozwiń Ustawienie 2 masztów na flagi przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Międzychodzie. zapytanie Antoni Taczanowski 2019-01-22 2019-01-30
16 - rozwiń Postawienie kamienia z tablicą upamiętniającą walki powstańcze w Kolnie. zapytanie Antoni Taczanowski 2019-01-22 2019-02-04
15 - rozwiń rozpocząć proces zbierania danych o Powstańcach Wielkopolskich pochowanych na cmentarzach w gminie Międzychód w celu oznaczenia ich grobów w 2020 r. tabliczkami interpelacja Antoni Taczanowski 2019-01-22 2019-02-04
14 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa na odcinku drogi nr 182 przy ul. Sikorskiego 16 w Międzychodzie i rozważenie wycinki 2 drzew lub montaż lustra sferycznego. interpelacja Ryszard Sulej 2019-01-21 2019-02-15
13 - rozwiń Wytyczenie przejścia dla pieszych przy Placu Kościuszki w Międzychodzie interpelacja Karolina Wicenty 2019-01-18 2019-02-14
12 - rozwiń Wznowienie ruchu na obwodnicy Międzychodu. interpelacja Karolina Wicenty 2019-01-18 2019-02-01
11 - rozwiń Utwardzenie i oświetlenie pozostałej części ścieżki rekreacyjnej wokół jeziora. interpelacja Karolina Wicenty 2019-01-18 2019-01-30
10 - rozwiń przeprowadzenie wśród mieszkańców analizy zasadności budowy basenu na terenie Międzychodu interpelacja Karolina Wicenty 2019-01-18 2019-01-30
9 - rozwiń Uprzątnięcie odpadów i wycinka krzewów na parkingu przy ul. Dworcowej 5 w Międzychodzie. interpelacja Ryszard Sulej 2019-01-15 2019-01-23
8 - rozwiń Remont lub utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Dworcowej 5 w Międzychodzie interpelacja Ryszard Sulej 2019-01-14 2019-01-23
7 - rozwiń Sprawdzenie oznakowania bram wjazdowych na teren szkół podstawowych w Gminie Międzychód. interpelacja Ryszard Sulej 2019-01-14 2019-01-23
6 - rozwiń Czy dla miejscowości Zatom Stary oraz obszaru Międzychodu, na którym są zlokalizowane ul. Na Skarpie, ul. Słoneczna, ul. T. Remiszewskiej oraz ul. J. Kinala obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego zapytanie Dariusz Nowak 2019-01-10 2019-01-23
5 - rozwiń Umieszczenie przy ulicy łączącej ul. Daszyńskiego oraz ulicę Podgórną znaków zakazujących zatrzymywania się i postoju zapytanie Dariusz Nowak 2019-01-10 2019-01-22
4 - rozwiń Zapewnienie właściwego stanu budynków po byłym hotelu Pod Białym Orłem oraz po byłym domu handlowym w Międzychodzie zapytanie Dariusz Nowak 2019-01-10 2019-01-25
3 - rozwiń Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Podgórnej w Międzychodzie zapytanie Dariusz Nowak 2019-01-10 2019-01-25
2 - rozwiń Naprawa nawierzchni drogi biegnącej wzdłuż bloków przy ul. św. Jana Pawła II 28a, b i c w Międzychodzie zapytanie Dariusz Nowak 2019-01-10 2019-01-22
1 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego w miejscowości Dzięcielin oraz na ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie. interpelacja Jacek Barkowski 2018-12-18 2019-02-19