Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy strzelnica w Przedlesiu wymaga działań remontowych i modernizacyjnych ? Czy Gmina Międzychód występowała w 2018 r. w konkursie pn. „Strzelnica w powiecie”.

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
data wpływu: 2019-03-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Nowak przewodniczący Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Międzychodu

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-19