Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Uprzątnięcie odpadów i wycinka krzewów na parkingu przy ul. Dworcowej 5 w Międzychodzie.

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
data wpływu: 2019-01-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Sulej wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Międzychodu

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-23