Przejdź do treści

Przedstawienie kosztów inwestycji pod firmę w Gorzyniu oraz informacji o szacowanym zatrudnieniu oraz zyskach dla gminy w najbliższych latach.

 • Rodzaj: Interpelacja
 • Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
 • Interpelujący: Karolina Wicenty
 • Data wpływu: 03-06-2024
 • Data przekazania: 03-06-2024
 • Treść:
  1. Całkowity koszt inwestycji:

  Jakie są dotychczas poniesione koszty inwestycji związanej z utworzeniem firmy w Gorzyniu?

  Proszę o szczegółowe zestawienie wszystkich wydatków, w tym koszty zakupu gruntów, infrastruktury oraz wszelkie inne koszty związane z inwestycją, w których partycypowała gmina Międzychód lub któraś z spółek gminnych.

  1. Szacowane zatrudnienie:

  Ile miejsc pracy planuje utworzyć firma w Gorzyniu w ciągu najbliższych lat?

  Jakie są prognozowane zatrudnienia na poszczególnych etapach rozwoju firmy (np. w ciągu pierwszego roku, po trzech latach, po pięciu latach)?

  Czy planowane jest zatrudnienie lokalnych mieszkańców? Jeśli tak, proszę o podanie szacunkowego procentu zatrudnionych osób z gminy.

  1. Szacowane zyski dla gminy:

  Jakie są prognozowane wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków i opłat związanych z działalnością firmy w Gorzyniu?

  Proszę o przedstawienie prognoz finansowych na najbliższe lata, uwzględniając wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od dochodów pracowników, oraz wszelkich innych opłat związanych z działalnością firmy.

 • Załączniki do pobrania:

Odpowiedź