Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

informacja na temat zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na temat funkcji terenu (plac zlokalizowany u zbiegu ulic Ratajczaka oraz Portowej) oraz rozważanie możliwości wykonania prac modernizacyjnych placu wraz z przyległym terenem nieutwardzonym pod kątem funkcji parkingu oraz podanie orientacyjnego kosztu prac modernizacyjnych.

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Nowak przewodniczący Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Międzychodu

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-19