Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zapotrzebowanie na kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie i rozważenie jego budowy.

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
data wpływu: 2019-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Sulej wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Międzychodu

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-15