Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie czy został wybrany wykonawca dokumentacji technicznej i projektu na „Przebudowę i rozbudowę ul. Strzeleckiej w Międzychodzie”

Numer: 34, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
data wpływu: 2019-06-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Sulej wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Międzychodu

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-25