Przejdź do treści

Grzegorz Olszewski

Zdjęcie: Grzegorz Olszewski
Zdjęcie: Grzegorz Olszewski

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
10, zdobyte głosy: 241
Przynależność
KWW GRZEGORZA MARKA OLSZEWSKIEGO
Kontakt grzegorz.olszewski@miedzychod.pl

O sobie

Z wykształcenia technik pszczelarstwa oraz magister inżynier leśnictwa od zawsze żyjący blisko lasu oraz zwierząt. Propagator zdrowego i aktywnego trybu życia oraz uprawiania sportu z naciskiem na siatkówkę. Chciałbym zwiększyć świadomość mieszkańców gminy w zakresie nauk leśnych oraz zaszczepić zamiłowanie do sportu poprzez organizację różnego rodzaju imprez zachęcając przy tym do integracji. Priorytetem jest dla mnie jednak praca na rzecz zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa.

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała 2024-05-06
2 Komisja Społeczna stała 2024-05-06
3 Komisja Wspólna stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-04-25 16:57:55 jawne imienne zwykła większość ZA testowa za
2024-04-25 17:00:44 jawne imienne zwykła większość PRZECIW testowa przeciw
2024-04-25 17:04:36 jawne imienne - kwalifikowana 3/5 testowa przeciw
2024-04-25 17:05:53 jawne imienne - bezwzględna obecność testowa przeciw
2024-05-06 13:26:41 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024 za
2024-05-06 13:31:07 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024 za
2024-05-06 13:36:38 Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024 za
2024-05-06 13:40:26 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024 za
2024-05-06 13:44:17 Uchwała w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024 za
2024-05-06 13:45:03 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024 za
2024-05-28 17:18:58 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-05-28 17:19:39 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-05-28 17:20:10 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-05-28 17:20:42 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy budynku mieszkalnym położonym w Międzychodzie przy ul. Rynkowej 2. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-05-28 17:21:10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla najemcy budynku mieszkalnego. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-05-28 17:21:38 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Międzychód. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-05-28 17:22:58 Uwaga nr 1.1 II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 przeciw
2024-05-28 17:23:26 Uwaga nr 1.2 II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 przeciw
2024-05-28 17:23:45 Uwaga nr 1.3 II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 przeciw
2024-05-28 17:24:02 Uwaga nr 1.4 II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 przeciw
2024-05-28 17:24:21 Uwaga nr 1.5 II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 przeciw
2024-05-28 17:24:39 Uwaga nr 1.6 II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 przeciw
2024-05-28 17:25:08 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Międzychód (rejon ul. św. Jana Pawła II) i część obrębu Wielowieś (dz. nr 80/7). II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-06-25 16:55:56 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu wotum zaufania. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:21:24 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:23:36 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:26:45 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:27:15 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:27:43 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na modernizację szpitala -Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:28:12 Uchwała w sprawie stawek podatku od niektórych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:28:33 Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:29:02 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Kolno. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:29:34 Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Międzychód dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:30:04 Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-07-04 16:35:09 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024 za
2024-07-04 16:35:47 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024 za
2024-07-04 16:36:17 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na przebudowę drogi powiatowej w m. Sowia Góra. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024 za
2024-07-04 16:37:05 Uchwała w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzychód na lata 2024 – 2028. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024 za
2024-07-04 16:37:38 Uchwała w sprawie zmian w funkcjonowaniu Żłobka Miejskiego w Międzychodzie. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024 za