Przejdź do treści

Dariusz Nowak

Zdjęcie: Dariusz Nowak
Zdjęcie: Dariusz Nowak

Przewodniczący

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
9, zdobyte głosy: 165
Przynależność
KWW KOCHAM TO MIASTO
Kontakt dariusz.nowak@miedzychod.pl

O sobie

Pracownik samorządowy, dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie – jednostki obsługującej szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Międzychodzki. Radny Rady Miejskiej Międzychodu w kadencjach III, IV, V, VII, VIII i IX pełniący funkcję przewodniczącego Komisji ds. Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej. Od 2018 Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu. Zainteresowania – muzyka, sport i polityka.

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu i Rozwoju stała 2024-05-06
2 Komisja Wspólna stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-04-25 16:57:42 jawne imienne zwykła większość ZA testowa przeciw
2024-04-25 17:00:44 jawne imienne zwykła większość PRZECIW testowa przeciw
2024-04-25 17:03:03 jawne imienne - bezwzględna ustawowego testowa za
2024-04-25 17:04:33 jawne imienne - kwalifikowana 3/5 testowa za
2024-04-25 17:05:50 jawne imienne - bezwzględna obecność testowa przeciw
2024-05-06 13:27:12 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024 za
2024-05-06 13:31:07 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024 za
2024-05-06 13:36:38 Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024 za
2024-05-06 13:40:28 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024 za
2024-05-06 13:44:17 Uchwała w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024 za
2024-05-06 13:45:03 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.05.2024 za
2024-05-28 17:18:53 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-05-28 17:19:38 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-05-28 17:20:10 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-05-28 17:20:44 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy budynku mieszkalnym położonym w Międzychodzie przy ul. Rynkowej 2. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-05-28 17:21:11 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla najemcy budynku mieszkalnego. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-05-28 17:21:37 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Międzychód. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-05-28 17:22:59 Uwaga nr 1.1 II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 przeciw
2024-05-28 17:23:27 Uwaga nr 1.2 II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 przeciw
2024-05-28 17:23:46 Uwaga nr 1.3 II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 przeciw
2024-05-28 17:24:04 Uwaga nr 1.4 II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 przeciw
2024-05-28 17:24:21 Uwaga nr 1.5 II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 przeciw
2024-05-28 17:24:40 Uwaga nr 1.6 II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 przeciw
2024-05-28 17:25:02 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Międzychód (rejon ul. św. Jana Pawła II) i część obrębu Wielowieś (dz. nr 80/7). II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2024 za
2024-06-25 16:55:55 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu wotum zaufania. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:22:46 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:23:36 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:26:43 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:27:15 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:27:45 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na modernizację szpitala -Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:28:11 Uchwała w sprawie stawek podatku od niektórych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:28:35 Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:29:03 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Kolno. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:29:36 Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Międzychód dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-06-25 18:30:04 Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024 za
2024-07-04 16:35:11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024 za
2024-07-04 16:35:45 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024 za
2024-07-04 16:36:18 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na przebudowę drogi powiatowej w m. Sowia Góra. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024 za
2024-07-04 16:37:04 Uchwała w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzychód na lata 2024 – 2028. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024 za
2024-07-04 16:37:37 Uchwała w sprawie zmian w funkcjonowaniu Żłobka Miejskiego w Międzychodzie. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 04.07.2024 za