Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie uzgodnienia z dyrektorami szkół, formy i sposobu sprawowania opieki nad pomnikami przez młodzież szkół podstawowych oraz, w ramach współpracy z Powiatem Międzychodzkim, szkół ponadpodstawowych.

Numer: 54, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
data wpływu: 2019-11-25, data przekazania: 2019-11-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Sulej wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Międzychodu

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-12-10