Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie możliwości poszerzenia terenu targowiska w Międzychodzie o miejsca parkingowe i wprowadzenia zakazu parkowania w soboty i dni wolne od pracy.

Numer: 49, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
data wpływu: 2019-11-04, data przekazania: 2019-11-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Sulej wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Międzychodu

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-11-20