KOMISJA DORAŹNA DS. SPÓŁKI MOSTiR

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA DORAŹNA DS. SPÓŁKI MOSTiR

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2021-01-26 uchwałą nr XXXII/276/2021 z dnia 26.01.2021 r., uchwała zmieniająca nr XLII/374/2021 z dnia 26.10.2021 r.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jacek Barkowski członek Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"
Piotr Ciesielski członek
Wojciech Mamet członek Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"
Włodzimierz Minge członek
Janusz Skorupa 0przewodniczący
Ryszard Sulej 1 wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"
Wojciech Szychowiak członek
Karolina Wicenty członek Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"