WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH

Zakres działania i skład komisji.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr Zgodnie z Uchwałą nr LX/553/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Międzychód, Rada Miejska Międzychodu może odbywać posiedzenia wspólne komisji stałych.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jacek Barkowski członek
Piotr Ciesielski członek
Adam Dobkowicz członek
Grzegorz Kurek członek
Krzysztof Lamcha członek
Wojciech Mamet członek
Włodzimierz Minge członek
Dariusz Nowak członek
Zbigniew Pawlak członek
Janusz Skorupa członek
Ryszard Sulej członek
Wojciech Szychowiak członek
Antoni Taczanowski członek
Karolina Wicenty członek Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"
Artur Wylegała członek