Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w latach 2020 i 2021

Numer: 82, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
data wpływu: 2021-09-08, data przekazania: 2021-09-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Sulej wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Międzychodu

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-09-28