Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytania dotyczące programu "opieka wytchnieniowa".

Numer: 73, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
data wpływu: 2020-09-23, data przekazania: 2020-09-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Nowak przewodniczący Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Międzychodu

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-07