Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie o sposób wykorzystania przez stowarzyszenia przyznanych środków finansowych oraz czy zostanie uruchomione dodatkowe wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych.

Numer: 66, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
data wpływu: 2020-06-15, data przekazania: 2020-06-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Sulej wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Międzychodu

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-06-23