Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 3 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz za
2 Grzegorz Kurek za
3 Zbigniew Pawlak za
4 Antoni Taczanowski za
5 Karolina Wicenty za
6 Ryszard Sulej za
7 Wojciech Mamet za
8 Włodzimierz Minge za
9 Dariusz Nowak za
10 Janusz Skorupa za
11 Wojciech Szychowiak nieoddany
12 Jacek Barkowski nieoddany
13 Krzysztof Lamcha nieoddany
14 Piotr Ciesielski nieobecny
15 Artur Wylegała nieobecny