Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 5 1 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz przeciw
2 Grzegorz Kurek za
3 Zbigniew Pawlak za
4 Antoni Taczanowski wstrzymał się
5 Karolina Wicenty wstrzymał się
6 Piotr Ciesielski za
7 Ryszard Sulej wstrzymał się
8 Wojciech Mamet za
9 Włodzimierz Minge wstrzymał się
10 Artur Wylegała za
11 Wojciech Szychowiak za
12 Jacek Barkowski wstrzymał się
13 Janusz Skorupa za
14 Krzysztof Lamcha za
15 Dariusz Nowak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 4 1 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz przeciw
2 Grzegorz Kurek za
3 Zbigniew Pawlak za
4 Antoni Taczanowski wstrzymał się
5 Karolina Wicenty za
6 Piotr Ciesielski za
7 Ryszard Sulej wstrzymał się
8 Wojciech Mamet za
9 Włodzimierz Minge wstrzymał się
10 Artur Wylegała za
11 Wojciech Szychowiak za
12 Jacek Barkowski wstrzymał się
13 Janusz Skorupa za
14 Krzysztof Lamcha za
15 Dariusz Nowak nieobecny