Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 6 1 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz wstrzymał się
2 Grzegorz Kurek przeciw
3 Zbigniew Pawlak za
4 Antoni Taczanowski za
5 Karolina Wicenty wstrzymał się
6 Piotr Ciesielski za
7 Ryszard Sulej za
8 Wojciech Mamet wstrzymał się
9 Włodzimierz Minge wstrzymał się
10 Dariusz Nowak wstrzymał się
11 Artur Wylegała za
12 Wojciech Szychowiak za
13 Jacek Barkowski wstrzymał się
14 Janusz Skorupa za
15 Krzysztof Lamcha za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 7 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz wstrzymał się
2 Grzegorz Kurek wstrzymał się
3 Zbigniew Pawlak za
4 Antoni Taczanowski wstrzymał się
5 Karolina Wicenty wstrzymał się
6 Piotr Ciesielski za
7 Ryszard Sulej za
8 Wojciech Mamet za
9 Włodzimierz Minge wstrzymał się
10 Dariusz Nowak wstrzymał się
11 Artur Wylegała za
12 Wojciech Szychowiak za
13 Jacek Barkowski wstrzymał się
14 Janusz Skorupa za
15 Krzysztof Lamcha za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 5 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz wstrzymał się
2 Grzegorz Kurek za
3 Zbigniew Pawlak za
4 Antoni Taczanowski za
5 Karolina Wicenty wstrzymał się
6 Piotr Ciesielski za
7 Ryszard Sulej za
8 Wojciech Mamet za
9 Włodzimierz Minge wstrzymał się
10 Dariusz Nowak wstrzymał się
11 Artur Wylegała za
12 Wojciech Szychowiak za
13 Jacek Barkowski wstrzymał się
14 Janusz Skorupa za
15 Krzysztof Lamcha za