Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 3 3 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz wstrzymał się
2 Grzegorz Kurek przeciw
3 Zbigniew Pawlak za
4 Antoni Taczanowski za
5 Karolina Wicenty wstrzymał się
6 Ryszard Sulej za
7 Wojciech Mamet przeciw
8 Włodzimierz Minge przeciw
9 Artur Wylegała wstrzymał się
10 Janusz Skorupa za
11 Krzysztof Lamcha za
12 Piotr Ciesielski nieoddany
13 Dariusz Nowak nieoddany
14 Wojciech Szychowiak nieoddany
15 Jacek Barkowski nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 13 2 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz przeciw
2 Grzegorz Kurek przeciw
3 Zbigniew Pawlak przeciw
4 Antoni Taczanowski przeciw
5 Karolina Wicenty przeciw
6 Ryszard Sulej przeciw
7 Wojciech Mamet przeciw
8 Włodzimierz Minge przeciw
9 Dariusz Nowak przeciw
10 Artur Wylegała przeciw
11 Wojciech Szychowiak przeciw
12 Janusz Skorupa przeciw
13 Krzysztof Lamcha przeciw
14 Piotr Ciesielski nieoddany
15 Jacek Barkowski nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 0 6 2 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz za
2 Grzegorz Kurek przeciw
3 Zbigniew Pawlak przeciw
4 Antoni Taczanowski za
5 Karolina Wicenty za
6 Ryszard Sulej za
7 Wojciech Mamet za
8 Włodzimierz Minge przeciw
9 Dariusz Nowak przeciw
10 Artur Wylegała za
11 Wojciech Szychowiak za
12 Janusz Skorupa przeciw
13 Krzysztof Lamcha przeciw
14 Piotr Ciesielski nieoddany
15 Jacek Barkowski nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 1 4 2 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz wstrzymał się
2 Grzegorz Kurek za
3 Zbigniew Pawlak za
4 Antoni Taczanowski przeciw
5 Karolina Wicenty przeciw
6 Ryszard Sulej przeciw
7 Wojciech Mamet przeciw
8 Włodzimierz Minge za
9 Dariusz Nowak za
10 Artur Wylegała za
11 Wojciech Szychowiak za
12 Janusz Skorupa za
13 Krzysztof Lamcha za
14 Piotr Ciesielski nieoddany
15 Jacek Barkowski nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 7 3 2 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz za
2 Grzegorz Kurek za
3 Zbigniew Pawlak przeciw
4 Antoni Taczanowski wstrzymał się
5 Karolina Wicenty za
6 Ryszard Sulej przeciw
7 Wojciech Mamet wstrzymał się
8 Włodzimierz Minge wstrzymał się
9 Dariusz Nowak wstrzymał się
10 Artur Wylegała wstrzymał się
11 Wojciech Szychowiak przeciw
12 Janusz Skorupa wstrzymał się
13 Krzysztof Lamcha wstrzymał się
14 Piotr Ciesielski nieoddany
15 Jacek Barkowski nieoddany