§

Informacje prawne

Transparentność prac legislacyjnych, inicjatywa uchwałodawcza

Uchwała nr LX/553/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Międzychód.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4649/