Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytania dotyczące programu "opieka wytchnieniowa".

Numer: 75, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
data wpływu: 2020-10-14, data przekazania: 2020-10-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Nowak przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: