Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie problemu składowania śmieci w Łowyniu na działce nr 416/4 i nakazu ich usunięcia.

Numer: 59, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Międzychodu
data wpływu: 2019-12-23, data przekazania: 2019-12-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Skorupa radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: