Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 0 5 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz przeciw
2 Grzegorz Kurek za
3 Zbigniew Pawlak za
4 Karolina Wicenty przeciw
5 Piotr Ciesielski za
6 Ryszard Sulej przeciw
7 Dariusz Nowak przeciw
8 Artur Wylegała za
9 Wojciech Szychowiak za
10 Jacek Barkowski przeciw
11 Janusz Skorupa za
12 Krzysztof Lamcha za
13 Antoni Taczanowski nieobecny
14 Wojciech Mamet nieobecny
15 Włodzimierz Minge nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 0 5 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz przeciw
2 Grzegorz Kurek za
3 Zbigniew Pawlak za
4 Karolina Wicenty przeciw
5 Piotr Ciesielski za
6 Ryszard Sulej przeciw
7 Dariusz Nowak przeciw
8 Artur Wylegała za
9 Wojciech Szychowiak za
10 Jacek Barkowski przeciw
11 Janusz Skorupa za
12 Krzysztof Lamcha za
13 Antoni Taczanowski nieobecny
14 Wojciech Mamet nieobecny
15 Włodzimierz Minge nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 4 1 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz wstrzymał się
2 Grzegorz Kurek za
3 Zbigniew Pawlak za
4 Karolina Wicenty wstrzymał się
5 Piotr Ciesielski za
6 Ryszard Sulej przeciw
7 Dariusz Nowak wstrzymał się
8 Artur Wylegała za
9 Wojciech Szychowiak za
10 Jacek Barkowski wstrzymał się
11 Janusz Skorupa za
12 Krzysztof Lamcha za
13 Antoni Taczanowski nieobecny
14 Wojciech Mamet nieobecny
15 Włodzimierz Minge nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 1 0 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Dobkowicz za
2 Grzegorz Kurek za
3 Zbigniew Pawlak za
4 Karolina Wicenty za
5 Piotr Ciesielski wstrzymał się
6 Ryszard Sulej za
7 Dariusz Nowak za
8 Artur Wylegała za
9 Wojciech Szychowiak za
10 Jacek Barkowski za
11 Janusz Skorupa za
12 Krzysztof Lamcha za
13 Antoni Taczanowski nieobecny
14 Wojciech Mamet nieobecny
15 Włodzimierz Minge nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 3